@tomatoph #tomatotime #tomatotimecebu #swapkana #happy #love (at Tomato Time)